Redüksiyon (Su Tutucu Başlığı)

Su yapılarında su tutucu elemanın iki ucuna karşılıklı özel tip saplama (tie-rot) monte edilerek kalıbın takviyesi sağlanır. Kalıp içindeki saplamaların dışında koruyucu boru vardır. Koruyucu boruyu Su tutucu elemanında bağlayan bağlantı elemanlarıdır. *Bakınız kod 3200170111 Flanşlı Su Tutucu